Modele fisa de magazie

Respectivul document este obligatoriu sa se afle la locul unde se stocheaza produsele, pentru a putea facilitation procesul de verificare a acestora atat a gestioarului, a conducerii respectivei companii, Dar Si a organelor de Control abilitate. Fişa de magazie (COD 14-3-8) sunt HeFormulaires cu ajutorul carora se Tine evidenta stocurilor, fara regim Special, adica se pot completa si pe un formulaire care contine guides necesare. FISA de magazie serveste la evidenta cantitativa un stocurilor. Se intocmeste intr-un singur exemplar, separat pentru fiecare fel de Material, Materie Prima, produs finit… etc, de catre COMPARTIMENTUL Financiar-Contabil, daca acesta este raspunzator de respectivele stocuri, sau de catre gestionarul desemnat sa Tine evidenta respectivelor stocuri. Se completeaza intr-un singur exeplar, nu circula, adica STA doar la locatia unde se afla respectivele stocuri, si se arhiveaza la Departamentul Financiar-Contabil a compagei. Deoarece stocul de magazie trebuie Stabilit obliatoriu zilnic, aceasta AR impune fisierelor zilnica a fiselor de magazie DIN programul informatique (respectiv in zilele in care au Loc operatii de intrari si iesiri) si transmiterea Lor catre gestionari/persoane Cu atributii de gestionari, in vederea insusirii Lor prin semnatura. Puteti descarca de aici un modèle de FISA de magazie. De asemenea, se mentioneaza ca Firma detine si o magazie Centrala, la sediul sau, pentru materialele Care se returneaza DIN diferite santiere, sau pentru cele care se receptioneaza direct aici, precum si un atelier de tamplarie. Pentru santiere, gestionari sunt sefii de santier. Niciun santier nu dispune de Calculator, toate documentele primare fiind opèrent dans contabilitate la sediul firmei.

Pentru gestiine Centrala si pentru atelierul de menuiserie sunt numiti 2 gestionari diferiti. Nici acestia nu dispun de calculatrice. -denumirea produsului stocabil, cu cateva caracteristici; Este document de evidenta a stocurilor la locul de depozitare a intrarilor, a iesirilor, si este un document de contabilitate Analitica. Dupa cum rezulta si DIN Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor Financiar-Contabile aprobate prin OMEF 3512/2008 privind documentele Financiar-Contabile, formularul “FISA de magazie” (COD 14-3-8 si COD 14-3-8/a) se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de Material si se completeaza de catre: in aceste conditii, fisele de magazie pot fi listate DIN calculatrice sau trebuie completate Manual de fiecare gestionar in parte? -Datele de IDENTIFICARE a compagei, Cu datele gestiunii-Magazia; -données miscarii, a intrarii sau a iesirii cantitatii DIN Gestiune, elementele minime obligatorii pentru FISA de magazie sunt:-COMPARTIMENTUL Financiar-Contabil la deschiderea fisei (datele DIN antet) si la verificarea inregistrarilor (Data si semnatura de de contrôle). Dans Coloana «Data si semnatura de Control» semneaza si organul de Control Financiar cu ocazia verificarii gestiunii; -gestionar sau persoana desemnata, Care completeaza coloanele privitoare la intrari, iesiri si STOC. Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata si obligatoriu zilnic. Dans cazul urmator, o Firma de Constructii are deschise mai multe santiere in Bucuresti si in Tara unde se folosesc materiale Constructii. Dans majoritatea cazurilor materialele sunt livrate direct PE santierul pe care se face consumul.

De asemenea, formularul nu circula, fiind document de inregistrare..