Modele de teste editura delfin

Vous êtes ici: Accueil/limba si literatura romana/modele de teste – Evaluare Nationala 2019 – limba si comunicare – clasa a VI-a Testele sunt însoțite de indicații și răspunsuri. Lucrarea, limba și Literatura Română-30 de modele de teste-în vederea pregătirii examenului de Evaluare Națională 2019-clasa a VII-a, este un instrument Practic și eficient conceput cu scopul de a-i familiarza PE elevii clasei a VII-a cu structura Evaluării Naționale de la finalul clasei a VIII-a. În completarea lucrării, broșura Evaluare Națională limbă și comunicare – modele de teste cu Rezolvări oferă răspunsurile corecte la itemii propuși. De reținut că scopul acestui volum este de a servi elevilor ca instrument consultativ și orientativ, nu ca substitut au. Consultarea lui este recomandată Abia după parcurgerea lucrării. Finalitatea pachetului este de-i motiva PE elevi să Lucrezia temeinic și cu plăcere sarcinile de lucru DIN cerințe, să-și contureze propriile răspunsuri și să-și folosească creativitatea, concentrându-se PE înțelegerea corectă a textelor la prima. În acest sens, prezenta lucrare conţine 30 de teste pregătitoare, menite să asigure o Bună recapitulare a materiei, precum și o clară autoevaluare. Cele 30 de teste vizează Materia studiată pana la finalul clasei a VII-a în mod Progresiv. Se propun sugestii de autoevaluare, soluții, răspunsuri/rezolvări detaliate. Vous êtes ici: Accueil/auxiliare gimnaziu/matematica – 30 de modele de teste – in vederea pregatirii examenului de Evaluare Nationala 2019 – clasa a VII-a.

Concepută Special pentru elevii clasei a VI-a, Cartea este un instrument de lucru eficient în vederea pregătirii temeinice pentru Evaluarea Națională de la finalul anului școlar. Subiectele propuse sunt élaborée după modelul Ministerului Educației Naționale și vizează Evaluarea competențelor de limbă și comunicare. Lucrarea conține: • Analiza tipurilor de Itemi pentru Evaluarea Națională – limbă și comunicare, clasa a VI-a; • teste de antrenament (Română-engleză); • 25 de teste Română – engleză; • 10 teste Română – franceză. Temele abordate sunt diverse și atractive, adaptate preocupărilor specifice vârstei elevilor de clasa a VI-a: Jocul, internetul, călătoria, Cartea electronică, Familia, Prietenii etc. În acest fel sunt couverts nu doar rezultatele excelente la Evaluarea națională ci și verificarea competenței de comunicare PE Termen Lung, în spiritul competenței-cheie fondements entale:,, A învăța să înveți “. ..